Bezig met het realiseren van een kleinschalig woon/zorg initiatief waar 4 mensen met een vorm van autisme en een normale begaafdheid onder ambulante begeleiding kunnen wonen op onze boerderij
Oude Baan 11
4861RM Chaam
0618239968

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven