Onsalphenchaam.nl

Inloggen of inschrijven

In gesprek met de basisschool

Wat kun je als ouder van de school verwachten en wat verwacht school van jou?

Binnen het project ‘Actief door-burgeren voor vrouwelijke statushoudsters Alphen-Chaam’ krijgen vrouwelijke statushoudsters die wonen in Alphen-Chaam per kern, om de 14 dagen, een thema aangeboden. Vandaag was voor de groep uit Chaam basisonderwijs het onderwerp.

Esther de Wit directeur van Basisschool Het Beekdal en Erik Peters Adjunct directeur van basisschool De 3sprong hebben vandaag verteld over hun basisscholen en zijn met de deelneemsters in gesprek gegaan.

Het was een leerzame ochtend! Er is heel veel informatie gegeven en er is veel besproken. In het kort wat er besproken is:

Contact 

Een heel belangrijk punt is contact houden. Het is voor de ouders heel belangrijk om met de school in contact te zijn en te blijven. Zo zorgen zij ervoor dat ze goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt op school. Dit alles in het belang van het kind.

De scholen doen natuurlijk ook hun best om in contact te zijn met ouders en de ouders goed op de hoogte te houden over alles wat met de school en hun kind te maken heeft.

Op basisschool De 3sprong zijn er klasse moeders/vaders. Zij regelen veel voor de klas. Ervoor zorgen dat je weet wie de klasse moeder/vader is en dat hij/zij weet wie jij bent zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft als er wat staat te gebeuren in de klas. De klasse moeder/vader helpt de leerkracht met het organiseren van veel dingen.

Hoe en wanneer meld ik mijn kind ziek of afwezig en is dit verplicht?

Als je kind ziek is, is het belangrijk dat je dit als ouders aan de school laat weten. Doe je dit niet, dan weet de school niet waar je kind is. Als ouders ook geen telefoon opnemen als de school navraag doet dan moeten zij gaan kijken waar het kind is. Dit is o.a. voor de veiligheid van het kind. Er kan onderweg iets gebeurt. Bijvoorbeeld als het kind zelfstandig naar school komt.

Op tijd op school

Voor het kind is het fijn om op tijd op school te zijn. Liefst 10 minuten eerder dan de school begint. Zo kan het kind nog even spelen en rustig aan de les beginnen. Kinderen vinden het niet fijn om als laatste binnen te komen als iedereen al in de klas zit.

Studiedag

Soms hebben leerkrachten zelf les en krijgen de kinderen vrij. Dit heet een studiedag en kunnen de ouders vinden op de schoolkalender.

Verlof en verzuim

Vrij nemen als het geen vakantie is mag niet. Alleen in hele bijzondere situaties. Dit zijn regels waar de school zich aan moet houden. Vrij vragen kun je doen door een formulier in te vullen. Voor het suiker feest en het offerfeest krijgt een kind één dag vrij.

Verjaardagen

Als een kind jarig is vieren we dit op school. Een kind mag dan trakteren. Dat hoeft niet iets groots te zijn. Het is handig als de ouders vooraf overleggen met de leerkracht wanneer het kind trakteert. De leerkracht weet of er die dag al iets anders in de klas is.

Op school is het vaker feest

Pasen, Kerstmis, Sinterklaas en Carnaval vieren we op school. Wil je als ouders meer weten over deze feesten, dan kun dit vragen aan de leerkracht.

Met carnaval mogen kinderen verkleed naar school komen. Veel kinderen vinden dat leuk maar sommige ook niet. Het is niet verplicht. 

Zorgen om je kind

Als je denkt dat het niet goed gaat met je kind, kan de school je helpen. Je kunt naar de leerkracht gaan met je vragen of om je zorgen uit te spreken. Je kunt dan een afspraak maken. Doe dit na school. 

Als de leerkracht het niet kan oplossen vraagt hij/zij de intern begeleider om advies. Ouders, de leerkracht en de intern begeleider kunnen dan samen praten en een oplossing zoeken. 

Als een kind het moeilijk heeft op school bijvoorbeeld met taal, rekenen of lezen dan kan het kind, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen. Dit doet de Remedial Teacher.

Problemen met school of leerkracht 

Heb je problemen met school of heb klachten over de school of leerkracht dan is er op school een vertrouwenspersoon. Daar kun je mee praten. Alles wat je verteld blijft geheim. Samen kun je naar oplossingen zoeken. Het kan zijn dat je dan met anderen erbij gaat praten maar dat is altijd met jou toestemming.

Hulp buiten school

CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is er als je hulp voor je kind of het gezin nodig hebt. Dat hoeft niet altijd met school te maken te hebben. Het kan ook zijn dat er thuis iets is. Het CJG is er voor het hele gezin. Dit kan via school maar je kunt zelf ook contact leggen met het CJG.

Hoe kan ik, als ouder, meehelpen op school?

Als ouders kun je ook meedoen op school. De school is altijd blij met de hulp van ouders. Je mag ook vaak meekomen als er op school wat speciaals te vieren is.

Er is op school een oudervereniging waar je lid van kunt worden. De oudervereniging helpen vooral op school.

Er is een medezeggenschapsraad en zij praten vooral mee over hoe dingen goed kunnen gaan. Zij kijken mee doen we alles goed.

Ouderavonden en informatieavonden

Het is belangrijk dat je aanwezig bent bij gesprekken over je kind. Als de  Nederlandse taal nog lastig is dan mag je iemand meenemen die beter Nederlands spreekt om te vertalen. De school vindt het belangrijk dat je begrijpt waar het over gaat. Dus als je iets niet begrijpt vraag het dan! Ouderavonden en informatieavonden zijn belangrijk! Kom samen met de vader. Met twee hoor je meer en kun je er thuis nog over praten.

Spelen buiten school

Er is ook gesproken over het belang van samen spelen buiten school. Kinderen leren zo sneller Nederlands. Is het spannend om je kind bij iemand te laten spelen die je niet kent. Ga een eerst keer dan even mee. Samen wat drinken en praten met de andere ouder geeft je dan vertrouwen. Zo leer je ook andere ouders kennen. 

Nederlandse ouders vinden het soms spannend om met jullie ouders te praten. Ze zijn bang dat je elkaar niet begrijpt. Andersom is dat ook zo geven de deelneemsters aan. Nederlanders willen graag helpen en vinden het niet erg als je nog niet zo goed Nederlands spreekt. 

Er is teveel besproken om alles hier te benoemen, Heb je vragen over dit onderwerp of project neem dan contact op. Dit kan telefonisch 06 - 512 48 3 45

Samen met de basisscholen gaan we kijken naar een vervolg op deze ochtend.

Wandelen

Na het thema bewegen is besloten om structureel te gaan sporten. Tot die tijd gaat de groep onder leiding van Betty van Ginneken en Joan Dekkers wandelen. Ze ontmoeten elkaar om 9.30 uur bij Effe Buurten en gaan daarna wandelen. Bij terugkomst drinken ze nog wat bij Effe Buurten. Volgende week staakt het onderwijs waardoor de kinderen thuis zijn. Deze keer mogen de kinderen daarom mee komen. 

Heb je interesse in de presentatie van de basisscholen? Klik dan op de link Presentatie Basisschool.pdf


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.