Dit is een route van 2,6 kilometer. Je kunt de route altijd lopen. Op de route staan verschillende paaltjes met QR-codes. Die kan je scannen en dan krijg je een oefening. Je kan ze scannen met je camera of door de app te gebr...
Lees meer
Touwerij 1
5131CT Alphen

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven