Melding psychische hulp


Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). 

Bel dan naar het meldpunt crisiszorg, tel.: 0800-5099. Het nummer is dag en nacht bereikbaar. 

Bij acuut gevaar belt u 112.

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. 

Nieuw is dat u zelf een melding kunt doen als u denkt dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Zo worden inwoners die zich ernstig zorgen maken om bijvoorbeeld een buurtbewoner of familielid beter gehoord. En komen mensen met ernstige psychische problemen eerder in beeld. Meer over hierover leest u elders op deze website